Hørsholm Biavlerforening

356 besøg på siden
fra 12. januar 2009

Hjem > Program 2023

Program 2023

 Intro-saftener (kl.19-21) i Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

 1. aften: tirsdag den 11. april

Hvorfor holde bier? Snak om bier, bier i haven. Vi ser filmen ”Biernes By”

 2. aften: tirsdag den 18. april

Livet i bifamilien. Årets gang i bigården. Dronetavle og sunde bier.  

 3. aften: tirsdag den 25. april

Udstyr, stadetype og rammemål. Voksklub og fredelige bier

 

 Praktisk biavl i skolebigården (kl. 19-21)

Kursisterne fordeles på 5 hold med en lærer tilknyttet hvert hold.

4. aften: tirsdag den 2. maj

Bifamilien og det, vi finder på biernes tavler. Forårseftersyn af bi-familien.

 5. aften: tirsdag den 9. maj

Forårstræk. Måder at give bierne plads på om foråret. Varroamider.

 6. aften: tirsdag den 16. maj

Mere plads til yngel. På med honningmagasiner. Yngellejets form.

 7. aften: tirsdag den 23. maj

Halvfulde honning­magasiner. Aflæs varroa-tavle og tjek for sværmning.   

 8. aften: tirsdag den 30. maj

Fyldte honningmagasiner. Honningfratagning og honningbehandling

9. aften: tirsdag den 6. juni

Sværmning, opformering og nye dronninger. En bifamilie med hjem i haven?

10. aften: tirsdag den 8. august.

Opsamling, honninghøst og indvintring

12.13. august: Honningfratagning og honning høst på Hørsholm Skole

2024: Udvintringswebinar...

Frie kursusaftener i skolebigården.

Efter kursusforløbet kan man forsætte med at komme i skolebigården onsdag aften og efter bebov og ønsker dygtiggøre sig hen over sommer.  

 

Kursusafgift:

Kursusafgift betales inden kursusstart. Pri­s for alle kursusaftener: 450 kr. (Mobilepay 15085, skriv ”begynderkursus”) Børn sammen med en voksen deltager gratis. Læs mere om medlemskab på: www.horsholmbiavl.dk


 

Undermenu

Powered by CMSimple